Educatie

Stevige afspraken voor meer resultaat

Leesplezier en leesvaardigheid ontwikkel je van kinds af aan. Daarom willen we bij kinderen van 0 tot 12 jaar nog meer resultaat boeken. Onder andere door beproefde concepten als ‘BoekStart in de Kinderopvang’ en ‘de Bibliotheek op school’ in te zetten. We streven naar stevige afspraken met gemeenten, kinderopvang en basisscholen. Het lukt alleen wanneer iedereen meedoet.

Bron van informatie en inspiratie

De Bibliotheek is een prima omgeving om leeskilometers te maken. Je vindt er boeken, online informatie én krijgt er begeleiding. Bovendien ondersteunen en versterken we met onze programmering het aanbod op scholen en in de kinderopvang. Maar onze expertise zou niet alleen leerkrachten, medewerkers en kinderen ten goede moeten komen. We willen ook ouders beter bereiken en hen helpen bij taal- en media-opvoeding.

Ook het voortgezet onderwijs en mbo in beeld

Met educatie focussen we vooral op kinderen van 0 tot 12 jaar. Het liefst willen we ook de jeugd tot 23 jaar structureel ondersteuning gaan bieden bij hun lees- en digitale vaardigheden, om daarmee de taalachterstand terug te brengen. We zijn hierover in gesprek met het voortgezet onderwijs en het mbo.

Boekstartcoach

"Een kind leert nooit meer zoveel woorden als in de eerste drie jaar van zijn leven. Gebruik je die jaren niet goed, dan is er meteen een achterstand. Het is dus erg belangrijk dat ouders beseffen dat zij een grote rol hebben in de taalontwikkeling van hun kind.” Aldus jeugdverpleegkundige Bernadette Rijpert.

Om spelenderwijs te laten zien hoe leuk én stimulerend het is om al met de allerjongsten een boekje te lezen, krijgen steeds meer consultatiebureaus in Midden-Brabant wekelijks bezoek van een Boekstartcoach. In Waalwijk, Waspik, Loon op Zand, Kaatsheuvel en twee locaties in Tilburg (Kruispunt en Hoefstraat) draait het project al iets langer. Sinds het voorjaar van 2018 is de Boekstartcoach ook te vinden in Goirle en Hilvarenbeek.

De Boekstartcoach is een leesconsulent van de Bibliotheek Midden-Brabant. De coach komt niet alleen gezellig voorlezen, maar geeft ook voorleestips en gaat met ouders in gesprek over het belang van voorlezen in relatie tot taalontwikkeling. Dit om ouders zich er bewust van te maken dat zij een belangrijke rol hebben in de taalontwikkeling van hun kind.

Video: Manon de Boer.

Boek Food Festival

De Bibliotheek Hilvarenbeek organiseerde in 2018 het eerste Boek Food Festival. Tijdens dit festival, speciaal bedoeld voor ouders, stonden lezen en leesplezier centraal. Ook de Hilvarenbeekse burgemeester Ryan Palmen deed mee. "Kinderen van ouders die betrokken zijn bij lezen, vinden lezen veel leuker."

Het doel van het Boek Food Festival was om de betrokkenheid van ouders bij het leesgedrag van hun kinderen te vergroten. Dat is nodig, omdat niet alle ouders inzien dat ze er een positieve invloed op kunnen hebben. Bijvoorbeeld door op jonge leeftijd voor te lezen en door samen te zoeken naar aansprekende boeken. Ouders hebben het vaak druk of zijn van mening dat het de taak is van de school om kinderen te laten lezen.

Handvatten
Maar er zijn ook ouders die niet weten hoe je zoiets aanpakt. En om die ouders handvatten te geven hebben Bibliotheek Midden-Brabant, kinderopvang en onderwijs, GGD in Hilvarenbeek en Gemeente Hilvarenbeek de handen ineengeslagen en is het Boek Food Festival opgezet. Programmamaker Mai van Limpt verzamelde een werkgroep van (voor)leescoördinatoren van basisscholen en kinderopvang, consultatiebureau- en GGD-medewerkers en een adviseur van Cubiss om zich heen.

"Het organiseren van dit festival zorgt voor nog meer binding met het onderwijs," legt ze uit. Tijdens verschillende bijeenkomsten is het programma samengesteld en kreeg het draaiboek voor de eerste editie van het festival steeds verder vorm.

Kansen
Eén van de sprekers tijdens het Boek Food Festival was de bekende kinderboekenschrijver Jacques Vriens. “Kinderen die lezen hebben meer kansen in het leven,” was Vriens’ pleidooi. Hij verwees daarbij naar de Citotoets, die al voor 95 procent uit woorden bestaat. Kinderen moeten dus wel veel lezen – op school én thuis.

En wat als je kind gewoon geen lezer is? Vriens: "Eén van mijn twee zonen is een echte doener. Als kind las hij aanvankelijk niet, maar we zijn het blijven proberen door naar boeken te zoeken die hem raakten. Dat werkte, al hij is nooit een grote lezer geworden. Nu is hij vooral een vakantielezer." Gewoon blijven proberen dus, is zijn devies.

Mini Boek Food Festival
Met 143 deelnemende ouders en leerkrachten was het Boek Food Festival een groot succes. Inmiddels is er ook een vervolg: het Mini Boek Food Festival. Vier maal per jaar legt de Bibliotheek op zondagochtend picknickkleedjes klaar voor peuters, kleuters en hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Een ochtend vol verhalen, muziek en theater. 

Dit artikel is samengesteld uit een artikel van Cubiss (door José Peijen) en een verslag (door Emmanuel Naaijkens) van het Boek Food Festival op de website van Stichting Bikse Talkshow.