Op de Bibliotheek kun je bouwen

Ons verhaal

Bekijk de animatievideo om een indruk te krijgen van de hoofdlijnen van ons beleidsplan.

Een steentje bijdragen

Mensen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling en samen bouwen aan een betere samenleving. Dat is onze passie en professie. Wij inspireren Midden-Brabanders en Midden-Brabant om ‘verder te komen door verder te kijken’. Op ons kunnen ze bouwen.

Vanuit onze vijf bouwstenen willen we de wereld van mensen groter maken. Dit doen we altijd samen met inwoners en met andere lokale organisaties. Heeft onze ambitie raakvlakken met die van jou of jouw organisatie? Sta je voor een uitdaging waarin wij als Bibliotheek iets kunnen betekenen? Laat het ons weten, wie weet kunnen wij een steentje bijdragen.

Lees meer over onze werkwijze en samenwerking

Bij ons bouwen mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling

Iedereen in Midden-Brabant moet zich kunnen ontwikkelen en verdient de kans om zijn talent te ontplooien. Of je nu een kind bent dat leert lezen of een oma die beter uit de voeten wil kunnen op de computer. Of je nu op zoek bent naar informatie voor je studie of voor die prachtige hobby van je. Of je nu een antwoord zoekt op vragen die voor jou van belang zijn of je verhaal kwijt wilt over een voor jou belangrijk onderwerp.

Wij helpen mensen om lees- en digitaal vaardiger te worden, om hun kennis te verrijken en om mee te doen in de samenleving.

Samen bouwen we aan een beter Midden-Brabant

De wereld een beetje beter maken, begint vaak in je eigen stad, wijk of dorp. Door het met elkaar te hebben over maatschappelijke thema’s die we belangrijk vinden, over oplossingen voor problemen die ons bezighouden. Door samen het gesprek aan te gaan en vooral door samen aan de slag te gaan.

Wij helpen daar graag bij. Door kennis te verzamelen en te delen. Door te laten zien wat vraagstukken die wereldwijd spelen, betekenen voor onze regio. Door mensen, organisaties en initiatieven bij elkaar te brengen en het gesprek te stimuleren en te faciliteren.

1. Educatie

'Focus op lezen en digitale vaardigheid'

LEZEN en DIGITAAL VAARDIG zijn. We schrijven het niet voor niets met hoofdletters. Beide zijn onmisbaar voor je toekomst. Het gaat niet goed met het taalniveau in Nederland. Steeds meer jongeren zijn ‘laaggeletterd’. Ook vraagt de huidige informatiesamenleving om steeds meer digitale vaardigheden. We zetten alle zeilen bij om daarbij te helpen.

Lees meer over educatie

2. Informatiefunctie

'Klaar voor de informatiesamenleving'

Informatie uit een boek of tijdschrift halen? We doen het met z’n allen steeds minder. Googelen vinden we net zo handig. Of een vraag stellen op een platform of via social media. Als bibliotheek spelen we in op de snel veranderende informatiesamenleving. We zijn er ook voor wie al die veranderingen niet kan bijbenen.

Lees meer over de informatiefunctie

3. Publieke plek

'De huiskamer van stad, wijk of dorp'

De bibliotheek is allang niet meer dat gebouw waar je alleen een boek kunt lenen. Je komt er om andere mensen te ontmoeten, om te werken of studeren, om deel te nemen aan een bijeenkomst of een cursus te volgen. Je leest er de krant, met of zonder koffie erbij. En we laten ons ook op andere plekken zien.

Lees meer over de publieke plek

4. Collectie

'De basis verder versterken'

De collectie is onze basis en die ontwikkelen we steeds verder. Het aanbod wordt alleen maar rijker: offline en online, boeken, digitale informatie, games, kennis en verhalen van mensen die we delen.

Lees meer over de collectie

5. Programmering

'De breedte én de diepte in'

De Bibliotheek is ook een podium en werkplaats. Samen met tal van partners organiseren we in eigen huis, elders en online uiteenlopende programma’s. Hiermee faciliteren we debat, ontmoeting, kennis brengen en kennis halen. 

Lees meer over programmering