Voor kinderopvangcentra

Om taal te leren zijn jonge kinderen afhankelijk van wat zij om zich heen horen. Boeken zijn bij uitstek geschikt om meer taal in het leven van kinderen te brengen. Voorlezen is daarom belangrijk. Het prikkelt de fantasie en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden. 

Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, zijn meer gemotiveerd om te leren lezen en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of weinig voorgelezen worden.

Speciaal voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven heeft de Bibliotheek Midden-Brabant een mooi aanbod aan collecties en programma’s om het plezier in lezen en de vroege taalontwikkeling te bevorderen. 

Producten – kinderopvang

Themacollecties, Logeerberen en Voorleeskisten: kies uit ons speciale aanbod voor de kinderopvang. De producten zijn gericht op taalontwikkeling, stimulering van voorlezen, digitale geletterdheid en op kennismaken met de bibliotheek.

Bestel producten uit de catalogus

Lees de instructie

24% van de 15-jarigen scoort onvoldoende op leesvaardigheid. De gevolgen zijn groot: tweedeling in de samenleving, hoge maatschappelijke kosten. Samen met andere Brabantse Bibliotheken, onderwijs- en kinderopvanginstellingen komen we met een actieplan: Leesoffensief Brabant.

Is jouw organisatie al onderdeel van Leesoffensief Brabant?